Samorządowe Przedszkole numer 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Oferta • Przedszkole posiada ogród
 • Przedszkole ma własną kuchnię
 • Przedszkole prowadzi oddziały integracyjne

Liczba wszystkich miejsc: 110


Godziny otwarcia:  6:30 – 17:30

Atuty Przedszkola:

 •  Duże sale dziecięce wyposażone w kolorowe meble
 • Różnorodne zabawki i pomoce dydaktyczne
 • Duży ogród wyposażony w nowoczesny sprzęt
 • Własna kuchnia domowa (nie catering)
 • Oddziały integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych
 • Podjazd dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo
 • Wolontariusze z Unii Europejskiej pracujący w ramach programu „Młodzież w Działaniu”.
 • Doświadczona, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, w tym nauczyciele wychowania przedszkolnego, pedagodzy specjalni, logopeda.
 • Przedszkole zatrudnia socjoterapeutę oraz nauczyciela gimnastyki korekcyjnej

Współpraca z rodzicami:

 • zebrania ogólne,
 • zebrania grupowe,
 • spotkania grup wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych,
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 • uroczystości okolicznościowe (wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Mikołaj, festyny rodzinne),
 • spotkania i prelekcje ze specjalistami (psycholog, logopeda, inni),
 • konsultacje indywidualne,
 • informowanie rodziców o indywidualnym rozwoju dziecka.

Atrakcje dla dzieci w postaci:

 • odwiedzin św. Mikołaja,
 • teatrzyków na terenie przedszkola,
 • zabawy karnawałowej prowadzonej przez wodzireja,
 • zabawy z okazji Dnia Dziecka,
 • uroczystego obchodzenia imienin i urodzin w grupie,
 • wycieczek do teatru, kina, muzeów,
 • wycieczki poza Kraków (fabryka bombek, fabryka cukierków, Kopalnia Soli w Wieliczce i Bochni, Park Dinozaurów w Zatorze, wioska indiańska w Jaworznie, gospodarstwa agroturystyczne).

Oferta edukacyjna

 • Pracujemy aktywizującymi metodami pracy:
  – Zajęcia rozwijające sferę intelektualną prowadzone są metodami:rozwijanie mowy i myślenia wg koncepcji M.Kielar-Turskiej, nauka czytania Metodą Dobrego Startu, naukaczytaniaodimienną metodą I. Majchrzak, edukacja matematyczna wg prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskej ,gimnastyka mózgu metodą P. Dennisona,
  – Zajęcia rozwijające sferę ruchową prowadzone są metodami: gimnastyka rytmiczna wg A. i M. Kniessów, gimnastyka ekspresyjna wg C. Orfa i R. Labana, ruch rozwijający wg W. Sherborne, pedagogika zabawy.
 • Realizujemy Programy własne:
  – profilaktyczno-wychowawczy pt. „Pozwól mi stać się wartościowym człowiekiem”
  – adaptacyjny pt. „Łagodnie przekroczmy próg przedszkola”
 • Realizujemy innowacje pedagogiczne:
  – metodyczna: „Zabawy z psem terapeutą”
  – organizacyjna: „Łagodnie przekroczmy próg przedszkola”
  – organizacyjno-metodyczna: „Wolontariusze z UE wPrzedszkolu Nr 121”
 • Oferujemy zajęcia dodatkowe bezpłatne rozwijające zainteresowania dzieci:
  zabawy z językiem angielskim, matematyka inaczej, zabawy muzyczno-ruchowe, odkrywanie świata przez doświadczenie, radosne zabawy z plastyką
 •  Zajęcia rozwijające zdolności dzieci: muzyczne, plastyczneteatralne.

Wyróżnia nas panująca w przedszkolu rodzinna atmosfera, którą zbudowaliśmy na wzajemnym zaufaniu i ścisłej współpracy nauczycieli
i rodziców.
Od 16 lat jesteśmy przedszkolem ćwiczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

 

 

OPŁATA   ZA   PRZEDSZKOLE

Zgodnie z art.1 ust 4,lit. g,h ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej w Dz.U.z 2013r. poz.827.

dziecko może korzystać z usług przedszkola w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie t.j. od 8:00 – 13:00.

W pozostałych godzinach za każdą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń opłata wynosi 1 zł, w przypadku posiadania Krakowskiej Karty Rodzinnej 0,50 zł.

Miesięczna opłata za świadczenia wyliczana jest jako iloczyn:

stawka godzinowa x zadeklarowana liczba godzin dziennie x liczba dni roboczych w danym miesiącu.

Opłaty za przedszkole można dokonać:

-na poczcie

-w banku

-przez internet.

 

Numer konta bankowego : 92 1020 2892 0000 5802 0590 4349

Zgodnie z umową cywilno – prawną, opłaty za przedszkole należy dokonać za cały miesiąc z góry , do 10 dnia każdego miesiąca.

 

W przypadku zaległości w opłatach za usługi przedszkola, w ostatnim dniu danego miesiąca dziecko 3 – 4 letnie zostanie skreślone z listy korzystających z przedszkola, a umowa ulega rozwiązaniu. Natomiast w przypadku dziecka 5-6 letniego (realizującego roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne)  sporządzony zostanie aneks dotyczący  godzin pobytu dziecka w przedszkolu i wyżywienia. W tym przypadku dziecko będzie mogło korzystać z przedszkola  w godzinach  8:00 – 13:00 i bez posiłków.     

 

 

Godziny posiłków

Śniadanie:         8.30

Obiad:              11.30

Podwieczorek: 14.30

>> Początek