Samorządowe Przedszkole numer 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Ogłoszenia


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Dzień wpisu: 27.02.2021 r.

DOTYCZY KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 121 z ODDZIAŁAM INTEGRACYJNYMI […] Składanie wniosków, wraz z załącznikami potwierdzającymi Kryteria, przez rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2021/2022 od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. do godziny 15:00. Szczegółowych informacji i odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości rodziców można zasięgnąć u Dyrektora.


więcej >>


„Szkoły zapraszają”.
Dzień wpisu: 25.02.2021 r.

W tm roku nasz kontakt ze szkołami podstawowymi odbywa się w nieco innej formie. Dyrektorzy i nauczyciele za naszym pośrednictwem zapraszają przedszkolaki na swoje dni otwarte informacje zamieszczone na plakatach poniżej:
Szkoła Podstawowa nr 106
Szkoła Podstawowa nr 36;
Szkoła Podstawowa nr 113;
Szkoła Podstawowa nr 119;


więcej >>


Informacje dotyczące składania deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022:  Składanie deklaracji przez rodziców / opiekunów prawnych o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2021 odbywać się będzie od 18  lutego 2021 r. do 26  lutego 2021 r.  do godziny 15:00. WAŻNE – nie złożenie w w/w terminie deklaracji skutkować będzie tym, że dziecko będzie brało udział w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 na zasadach jak kandydaci (dzieci nowe).  Deklaracje o woli […]


więcej >>


Konkurs “działaj z ImPETem
Dzień wpisu: 01.02.2021 r.

Szanowni Rodzice,
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu konkursowym naszych prac wykonanych przez grupę Odkrywców i Świetlików. Obie grupy przystąpiły do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Działaj z imPETem”. Od 2 lutego od godziny 12:00 do 5 marca będzie można głosować na nasze prace konkursowe. Każdy głos jest ważny i co najważniejsze można głosować na wybraną przez siebie pracę tylko raz dziennie.


więcej >>


WESOŁYCH ŚWIĄT
Dzień wpisu: 23.12.2020 r.

Z okazji zbliżających się  Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Naszym Przedszkolakom i Ich Rodzinom składamy serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń i jak najlepszego Nowego Roku. Dyrektor przedszkola wraz z personelem.


więcej >>


Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie informuje, że z dniem 2 listopada 2020 r. wznowiona zostaje praca przedszkola we wszystkich grupach wiekowych.


więcej >>


Kwarantanna – dodatkowe informacje
Dzień wpisu: 27.10.2020 r.

Szanowni Państwo Informujemy, że zgodnie z analizą najnowszego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. kwarantanną objęte są jedynie dzieci mające bezpośredni kontakt z osobą zarażoną. Rodzice oraz inni domownicy przebywający w jednym gospodarstwie domowym z dzieckiem nie są objęci obowiązkową kwarantanną. Z poważaniem Dorota Szymczyk


więcej >>


Uprzejmie Państwa informuję, iż na stronie internetowej PSSE w Krakowie znajduje się komunikat dla osób, które poinformowano o obowiązku odbywania kwarantanny: https://pssekrakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2003&catid=20&Itemid=101. Wyjaśniono w nim szczegółowo, że do usprawiedliwienia nieobecności w pracy jak i wypłaty wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby – w przypadku osoby, która nie otrzymała fizycznie decyzji o obowiązku poddania się kwarantannie – wystarczające jest oświadczenie tej osoby, składane w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej […]


więcej >>


Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie informuje, że za zgodą Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa z dnia 23.10.2020 r. na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w   publicznych i niepublicznych placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166) zostają zawieszone zajęcia w Samorządowym Przedszkolu nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie w okresie od 26 października do 30 października 2020 r. W tych dniach będzie prowadzone nauczanie zdalne. […]


więcej >>


Kwarantanna w grupie “Krasnoludki”
Dzień wpisu: 20.10.2020 r.

Szanowni Rodzice Po uzyskaniu pozytywnej opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zgody Wydziału Edukacji UMK w sprawie zawieszenia zajęć uprzejmie informuję, że zajęcia w grupie I – Krasnoludki zostały zawieszone dnia 20.10.2020 r. do dnia 23.10.2020 r. Grupa I zostaje objęta nauczaniem zdalnym. W związku z uzyskaniem informacji o otrzymaniu dodatniego wyniku na SARS-CoV-2 u pracownika z grupy I – Krasnoludki, dzieci, pracownicy i ich rodziny zostają objęci kwarantanną do 25 października 2020 r. Rodziców dzieci uczęszczających […]


więcej >>
Wielkość fontu
Kontrast