Samorządowe Przedszkole numer 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Ogłoszenia


Dni adaptacyjne
Dzień wpisu: 02.07.2019 r.

W dniach 26– 28 sierpnia 2019 r w naszym przedszkolu odbędzie się cykl dni adaptacyjnych dla nowo przyjętych przedszkolaków. Serdeczne zapraszamy szczególnie najmłodsze dzieci do poznania naszego przedszkola w godzinach 10.30 -11.30 w w/w terminie. Dyrektor przedszkola Dorota Szymczyk


więcej >>


Etapy rekrutacji uzupełniającej w Samorządowym Przedszkolu Nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi Na rok szkolny 2019/2020 będą odbywały się w następujących terminach: 27.05.2019 – 4.06.2019 Składanie wniosków (w formie papierowej) do Dyrektora Przedszkola o przyjęcie kandydata do Samorządowego Przedszkola nr 121 wraz z dokumentami potwierdzającymi przez kandydata kryteriów głównych i dodatkowych .


więcej >>


Rodzice Dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola Nr 121 na rok szkolny 2019/2010 proszeni są o zgłoszenie się do Dyrektora Przedszkola z Dowodem Osobistym w celu potwierdzenia korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2010. Brak potwierdzenia w terminie do 10 maja 2019 r. będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w Samorządowym Przedszkolu Nr 121  w roku szkolnym 2019/2020


więcej >>


DYŻUR WAKACYJNY – SIERPIEŃ 2019
Dzień wpisu: 30.03.2019 r.

Informujemy, że nasze przedszkole pracuje w okresie wakacji: od 01.08.2019 r.  do 31.08.2019 r. w godzinach 630 – 1730 Na sierpień 2019 r. zostały przyjęte dzieci aktualnie uczęszczające do P-121 (zgłoszone w marcu 2019 r.). Z POWODU BRAKU WOLNYCH MIEJSC, NIE BĘDZIE PROWADZONA REKRUTACJA DLA DZIECI Z INNYCH PRZEDSZKOLI. 20 czerwca 2019 r. na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa będzie dostępna informacja o pozostałej liczbie wolnych miejsc w innych przedszkolach w okresie wakacji.


więcej >>


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Dzień wpisu: 17.03.2019 r.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Podstawa prawna: Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)

DOTYCZY KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 121 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI


więcej >>


Składanie deklaracji przez rodziców/opiekunów prawnych o woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 od 22 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. do godziny 15:30 WAŻNE – nie złożenie w w/w terminie deklaracji skutkować będzie tym, że dziecko będzie brało udział w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 na zasadach jak kandydaci (dzieci nowe). Deklaracje o woli kontynuowania  będą dostępne od 20.02.2019:  na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl u Dyrektora lub w sekretariacie Przedszkola. Odroczenie dziecka aktualnie uczęszczającego do przedszkola potwierdza się […]


więcej >>


Szanowni Rodzice Zapraszamy do przekazania 1% podatku za rok 2018 na rzecz naszego przedszkola. Z 1% podatku za rok 2017 przekazanego przez Rodziców przedszkole zyskało kwotę 1101.06 zł, którą przeznaczyliśmy na zakup przyborów do ćwiczeń gimnastycznych. Zostały zakupione: – wstęgi gimnastyczne (do jednej sali) – małe piłeczki (do dwóch sal) – szarfy (do dwóch sal) – woreczki (do jednej sali) – pachołki z otworami (do jednej sali) – piłki nożne gumowe (do dwóch […]


więcej >>


Krakowski Tydzień Dobrego Słowa
Dzień wpisu: 06.02.2019 r.

Szanowni Państwo! W odpowiedzi na apel Wydziału Edukacji Miasta Krakowa nasze przedszkole przyłącza się do projektu “Krakowskiego Tygodnia Dobrego Słowa”, który obchodzony jest w tym tygodniu. Dzisiejszy dzień upłynie pod hasłem “Muzyka łagodzi obyczaje”, a wśród działań w grupach zostaną przeprowadzone m.in. zajęcia muzyczne. Czwartek to “Dzień uśmiechu”. W piątek, na który zaplanowano najwięcej aktywności dla dzieci prosimy w miarę możliwości o ubranie dzieci na żółto.


więcej >>


Przerwa wakacyjna.
Dzień wpisu: 06.02.2019 r.

Przerwa wakacyjna w pracy Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w roku 2019 będzie w lipcu. Szczegółowe informacje dotyczące przerwy wakacyjnej w krakowskich, samorządowych przedszkolach  znajdą Państwo na stronie portalu edukacyjnego miasta Krakowa i na tablicy ogłoszeń w szatni naszego Przedszkola.


więcej >>


Zakończenie akcji “Czysty Aniołek”
Dzień wpisu: 20.01.2019 r.

Szanowni Państwo.

Bardzo serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie podczas akcji „Czysty Aniołek” po pierwszym półroczu wszystkie uzbierane środki czystości przekazaliśmy do ośrodka. Mamy nadzieję, że również w przyszłym roku z dużym zaangażowaniem przystąpią Państwo do tak szlachetnej akcji.


więcej >>