Samorządowe Przedszkole numer 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Ogłoszenia


DYŻUR WAKACYJNY – SIERPIEŃ 2019
Dzień wpisu: 30.03.2019 r.

Informujemy, że nasze przedszkole pracuje w okresie wakacji: od 01.08.2019 r.  do 31.08.2019 r. w godzinach 630 – 1730 Na sierpień 2019 r. zostały przyjęte dzieci aktualnie uczęszczające do P-121 (zgłoszone w marcu 2019 r.). Z POWODU BRAKU WOLNYCH MIEJSC, NIE BĘDZIE PROWADZONA REKRUTACJA DLA DZIECI Z INNYCH PRZEDSZKOLI. 20 czerwca 2019 r. na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa będzie dostępna informacja o pozostałej liczbie wolnych miejsc w innych przedszkolach w okresie wakacji.


więcej >>


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Dzień wpisu: 17.03.2019 r.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Podstawa prawna: Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)

DOTYCZY KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 121 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI


więcej >>


Składanie deklaracji przez rodziców/opiekunów prawnych o woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 od 22 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. do godziny 15:30 WAŻNE – nie złożenie w w/w terminie deklaracji skutkować będzie tym, że dziecko będzie brało udział w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 na zasadach jak kandydaci (dzieci nowe). Deklaracje o woli kontynuowania  będą dostępne od 20.02.2019:  na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl u Dyrektora lub w sekretariacie Przedszkola. Odroczenie dziecka aktualnie uczęszczającego do przedszkola potwierdza się […]


więcej >>


Szanowni Rodzice Zapraszamy do przekazania 1% podatku za rok 2018 na rzecz naszego przedszkola. Z 1% podatku za rok 2017 przekazanego przez Rodziców przedszkole zyskało kwotę 1101.06 zł, którą przeznaczyliśmy na zakup przyborów do ćwiczeń gimnastycznych. Zostały zakupione: – wstęgi gimnastyczne (do jednej sali) – małe piłeczki (do dwóch sal) – szarfy (do dwóch sal) – woreczki (do jednej sali) – pachołki z otworami (do jednej sali) – piłki nożne gumowe (do dwóch […]


więcej >>


Krakowski Tydzień Dobrego Słowa
Dzień wpisu: 06.02.2019 r.

Szanowni Państwo! W odpowiedzi na apel Wydziału Edukacji Miasta Krakowa nasze przedszkole przyłącza się do projektu “Krakowskiego Tygodnia Dobrego Słowa”, który obchodzony jest w tym tygodniu. Dzisiejszy dzień upłynie pod hasłem “Muzyka łagodzi obyczaje”, a wśród działań w grupach zostaną przeprowadzone m.in. zajęcia muzyczne. Czwartek to “Dzień uśmiechu”. W piątek, na który zaplanowano najwięcej aktywności dla dzieci prosimy w miarę możliwości o ubranie dzieci na żółto.


więcej >>


Przerwa wakacyjna.
Dzień wpisu: 06.02.2019 r.

Przerwa wakacyjna w pracy Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w roku 2019 będzie w lipcu. Szczegółowe informacje dotyczące przerwy wakacyjnej w krakowskich, samorządowych przedszkolach  znajdą Państwo na stronie portalu edukacyjnego miasta Krakowa i na tablicy ogłoszeń w szatni naszego Przedszkola.


więcej >>


Zakończenie akcji “Czysty Aniołek”
Dzień wpisu: 20.01.2019 r.

Szanowni Państwo.

Bardzo serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie podczas akcji „Czysty Aniołek” po pierwszym półroczu wszystkie uzbierane środki czystości przekazaliśmy do ośrodka. Mamy nadzieję, że również w przyszłym roku z dużym zaangażowaniem przystąpią Państwo do tak szlachetnej akcji.


więcej >>


Najbliższe wydarzenia w przedszkolu.
Dzień wpisu: 26.11.2018 r.

Szanowni Państwo Poniżej przekazuję najbliższe wydarzenia w przedszkolu: 27 listopada (wtorek) przedszkole odwiedzi teatr Falko – Show z przedstawieniem “Zaczarowany Kapturek”. Spektakl rozpocznie się o godz. 9.00. 5 grudnia Święty Mikołaj odwiedzi dzieci w przedszkolu. Spotkania z poszczególnymi grupami rozpoczną się od godz. 9.30. 7 grudnia odbędą się zajęcia z robotyki. Będą one prowadzone przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 106 od godz. 10.00. 10 grudnia odbędą się zajęcia dla dzieci z pomocy przedmedycznej prowadzone […]


więcej >>


Akcja czysty Aniołek
Dzień wpisu: 22.10.2018 r.

Zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w Akcji Czysty Aniołek, która ma na celu zbiórkę środków czystości dla dzieci z najuboższych rodzin. Wszystkie rzeczy zostaną przekazane do lokalnych Ośrodków Pomocy Społecznej. Zbieramy: mydła, szampony, ręczniki, pasty i szczoteczki do zębów.


więcej >>


Zebranie organizacyjne
Dzień wpisu: 31.08.2018 r.

Szanowni Państwo! Zapraszam w imieniu swoim oraz wychowawców na zebranie organizacyjne. Zebranie odbędzie się w środę 5 września 2018 o godz. 17.30. Po części ogólnej, wspólnej dla wszystkich zostaną Państwo zaproszeni na spotkania grupowe z nauczycielami pracującymi w grupie do której uczęszcza Państwa dziecko. Zebranie jest przeznaczone dla rodziców dlatego proszę o przybycie bez towarzyszących dzieci. Z poważaniem. Dorota Szymczyk


więcej >>