Samorządowe Przedszkole numer 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Ogłoszenia


Dni adaptacyjne
Dzień wpisu: 11.08.2018 r.

W dniach 22 – 24 sierpnia 2018 r w naszym przedszkolu odbędzie się cykl dni adaptacyjnych dla nowo przyjętych przedszkolaków. Serdeczne zapraszamy szczególnie najmłodsze dzieci do poznania naszego przedszkola w godzinach 12.00 -13.00 w w/w terminie.


więcej >>


Rekrutacja uzupełniająca w Samorządowym Przedszkolu Nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w dniach od 18 maja 2018 r. do 25 maja 2018 r.


więcej >>


Serdecznie zapraszamy Rodziców wraz z Dziećmi do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Krajobrazy Polski”.   Regulamin konkursu: 1.     Konkurs przeznaczony jest dla duetów: Rodzic i Dziecko. 2.     Zadanie konkursowe polega na wykonaniu i wywołaniu zdjęcia przedstawiającego krajobraz Polski. 3.     Format zdjęcia: 15 x 21 4.     Fotografie prosimy podpisać na odwrocie: tytuł, imię i nazwisko Rodzica i Dziecka, grupa. 5.     Termin składania fotografii:  do 25.05.2018r. 6.     Prace […]


więcej >>


Uwolnij przedszkola od smogu
Dzień wpisu: 21.03.2018 r.

Przedszkole przystąpiło do „walki” o kolejny oczyszczacz dla przedszkola. Firma Electrolux w drodze głosowania rozda 25 szt. oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli, na które będzie oddane najwięcej głosów.


więcej >>


Płatność za przedszkole
Dzień wpisu: 02.03.2018 r.

W związku z tym, że od 1 stycznia 2018 r. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, zmienił nazwę na Miejski Ośrodek Obsługi Oświaty w Krakowie  bardzo prosimy o wpłacanie należności za przedszkole  używając  nowej nazwy. Pozostałe dane pozostają  bez zmian.


więcej >>


CZYSTY ANIOŁEK – PODZIĘKOWANIE
Dzień wpisu: 02.03.2018 r.

Szanowni Rodzice !

Bardzo serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie akcji „Czysty Aniołek”. Wszystkie podarowane przez Państwa środki czystości przekazaliśmy do Ośrodka Pomocy Społecznej.


więcej >>


Szanowni Rodzice!
Zapraszamy do przekazania 1% podatku za rok 2017 na rzecz naszego przedszkola.

Z 1% podatku za rok 2016 przekazanego przez Rodziców przedszkole zyskało kwotę 1101.06 zł, którą przeznaczymy na zakup przyborów do ćwiczeń gimnastycznych. Chcemy by każda sala była wyposażona w zestaw woreczków gimnastycznych, szarf, obręczy, piłeczek, drążków gimnastycznych.


więcej >>


Mini Judo dla dzieci.
Dzień wpisu: 15.02.2018 r.

28 lutego o godz. 16.00 w przedszkolu odbędzie się pokaz zajęć “Mini Judo dla dzieci”. Jeżeli zbierze się odpowiednia liczba dzieci zajęcia takie mogłyby odbywać się na terenie przedszkola po godz. 17.30.


więcej >>


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Dzień wpisu: 03.02.2018 r.

DOTYCZY KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 121 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Do Przedszkola Samorządowego w Krakowie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Miejskiej Kraków mogą być przyjęci do Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnym jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina Miejska Kraków nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 przyjmowani są kandydaci urodzeni w latach 2015, 2014, 2013,2012.
Kandydaci urodzeni w roku 2012 objęci są rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem przez Dyrektora Przedszkola.
Składanie wniosków, wraz z załącznikami potwierdzającymi Kryteria, przez rodziców / opiekunów prawnych o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 od 1marca 2018 r. do 31 marca 2018 r. do godziny 16:00.
Wnioski przyjmuje Dyrektor Przedszkola według poniższego harmonogramu:

Poniedziałek – 7:00 – 16:30

Wtorek – 8:00 – 12:00

Czwartek – 8:00 – 16:00

30.03.2018 ( piątek) – 8.00 – 16.00

Wnioski dostępne będą:

na stronie www.portaledukacyjny.kraków.pl
w sekretariacie lub u Dyrektora Przedszkola.


więcej >>


Dyżur wakacyjny
Dzień wpisu: 01.02.2018 r.

Zapisy dzieci z naszego przedszkola na dyżur wakacyjny w sierpniu 2018 r.  odbędą się w dniach  1- 31 marca 2018 r. Wnioski o zapisanie na dyżur wakacyjny również do odebrania u Dyrektora Przedszkola lub w sekretariacie.


więcej >>