Samorządowe Przedszkole numer 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Ogłoszenia


Szanowni Rodzice!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu, pragniemy wspierać Państwa w przygotowywaniu sytuacji edukacyjnych dla dzieci. Nauczycielki wychowania przedszkolnego i specjaliści wspomagający dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.będą przesyłały pocztą elektroniczną przygotowane przez siebie zestawy pt. „Mamo, tato domowe przedszkole zaprasza”.


więcej >>


Wirtualne Przedszkole
Dzień wpisu: 16.03.2020 r.

Drodzy Rodzice!

Ponieważ przez jakiś czas kontakt z Państwem i Państwa pociechami będziemy mieć wyłącznie przez Internet, proponujemy udział w projekcie „Wirtualne przedszkole”. Na stronie internetowej naszego przedszkola będziemy publikować propozycje prac plastycznych, technicznych i manualnych do wykonania w domu samodzielnie lub z Rodzicami. Wykonaną pracę można sfotografować lub zeskanować i wysłać na adres: wirtualne@przedszkole121.edu.pl


więcej >>


W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterium dotyczącego szczepień uznawane będzie oświadczenie rodziców lub książeczka szczepień. Dyrektor przedszkola – Dorota Szymczyk


więcej >>


Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolu nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze; Od poniedziałku, 16 marca br. dzieci nie przychodzą do przedszkola.


więcej >>


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Dzień wpisu: 28.02.2020 r.

DOTYCZY  KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 121 z ODDZIAŁAM  INTEGRACYJNYMI
Podstawa prawna: Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203).
Składanie wniosków, wraz z załącznikami potwierdzającymi Kryteria, przez rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 od 2 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. do godziny 15:00.


więcej >>


Akcja czysty Aniołek
Dzień wpisu: 24.02.2020 r.

Zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w Akcji Czysty Aniołek która ma na celu zbiórkę środków czystości dla dzieci z najuboższych rodzin. Wszystkie rzeczy zostaną przekazane do lokalnych Ośrodków Pomocy Społecznej. Zbieramy: mydła, szampony, ręczniki, pasty i szczoteczki do zębów.


więcej >>


Szanowni Rodzice, dziękujemy serdecznie za zaangażowanie i udział w akcji charytatywnej “Góra Grosza” prowadzonej na terenie przedszkola w terminie od 25  listopada 2019 do 2 stycznia 2020 r. Dziękujemy za szczodre serca! Zbierajmy grosze od dziś ….by w przyszłym roku poszczycić się takimi samymi datkami lub wyższymi. „Warto oszczędzać , bo nawet najmniejsze nominały zbierane w całej Polsce, kiedy urosną do tzw. ”Góry” mogą pomóc odmienić smutny los samotnych dzieci”!!!


więcej >>


Informacja z Urzędu Miasta Krakowa
Dzień wpisu: 10.01.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że wnioski do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie skierowania do kształcenia specjalnego, Rodzice mogą składać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) -usługa EK – 16 (wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w przedszkolu integracyjnym).


więcej >>


Zebranie
Dzień wpisu: 05.09.2019 r.

Szanowni Państwo! Zapraszamy  na zebranie organizacyjne. Zebranie odbędzie się we wtorek 10 września o godz. 17.30. Po części ogólnej wspólnej dla wszystkich zostaną Państwo zaproszeni na spotkania grupowe z nauczycielami pracującymi w grupie do której uczęszcza Państwa dziecko. Zebranie jest przeznaczone dla rodziców dlatego prosimy o przybycie bez towarzyszących dzieci.


więcej >>


Dni adaptacyjne
Dzień wpisu: 05.07.2019 r.

W dniach 26 – 28 sierpnia 2019 r w naszym przedszkolu odbędzie się cykl dni adaptacyjnych dla nowo przyjętych przedszkolaków. Serdeczne zapraszamy szczególnie najmłodsze dzieci do poznania naszego przedszkola w godzinach 10.30 -11.30 w w/w terminie. Dyrektor przedszkola Dorota Szymczyk


więcej >>