Samorządowe Przedszkole numer 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Ogłoszenia


W 2017 r. Fundacja Studencka Młodzi – Młodym przekazała na rzecz Samorządowego Przedszkola nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie kwotę 2233,05 zł. (z 1% podatku za rok 2016 przekazanego przez Rodziców).


więcej >>


Akcja czysty Aniołek
Dzień wpisu: 26.02.2017 r.

Drodzy Rodzice! Bardzo serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie podczas akcji „Czysty Aniołek” mamy nadzieję, że również w przyszłym roku nasze przedszkole przystąpi do tak szlachetnej akcji. Wszystkie zebrane rzeczy przekazane zostały do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który przekaże je dzieciom z najuboższych rodzin.              


więcej >>