Samorządowe Przedszkole numer 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Ogłoszenia


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Dzień wpisu: 03.02.2018 r.

DOTYCZY KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 121 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Do Przedszkola Samorządowego w Krakowie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Miejskiej Kraków mogą być przyjęci do Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnym jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina Miejska Kraków nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 przyjmowani są kandydaci urodzeni w latach 2015, 2014, 2013,2012.
Kandydaci urodzeni w roku 2012 objęci są rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem przez Dyrektora Przedszkola.
Składanie wniosków, wraz z załącznikami potwierdzającymi Kryteria, przez rodziców / opiekunów prawnych o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 od 1marca 2018 r. do 31 marca 2018 r. do godziny 16:00.
Wnioski przyjmuje Dyrektor Przedszkola według poniższego harmonogramu:

Poniedziałek – 7:00 – 16:30

Wtorek – 8:00 – 12:00

Czwartek – 8:00 – 16:00

30.03.2018 ( piątek) – 8.00 – 16.00

Wnioski dostępne będą:

na stronie www.portaledukacyjny.kraków.pl
w sekretariacie lub u Dyrektora Przedszkola.


więcej >>


Dyżur wakacyjny
Dzień wpisu: 01.02.2018 r.

Zapisy dzieci z naszego przedszkola na dyżur wakacyjny w sierpniu 2018 r.  odbędą się w dniach  1- 31 marca 2018 r. Wnioski o zapisanie na dyżur wakacyjny również do odebrania u Dyrektora Przedszkola lub w sekretariacie.


więcej >>


 Składanie deklaracji woli kontynuacji uczęszczania dziecka  do przedszkola na rok 2018/2019 odbędzie się  w dniach  22-28 lutego 2018 r.Deklarację można odebrać u Dyrektora Przedszkola lub w sekretariacie.    


więcej >>


„Kino za baterie”.
Dzień wpisu: 29.01.2018 r.

Nasze przedszkole przystąpiło do akcji organizowanej przez MPO „Kino za baterie”.

Program ten ma na celu edukację ekologiczną na temat oddziaływania baterii na środowisko naturalne oraz zbiórkę zużytych baterii i wymianę ich na nagrody filmowe, w postaci biletów do kina. Zapraszamy do wspólnego zbierania zużytych baterii.


więcej >>


Szanowni Państwo,

w związku z Uchwałą Nr XCI/2377/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017r. ulega zmianie opłata za korzystanie z przedszkola dla rodzin objętych Programem “Krakowska Karta Rodzinna 3+ ” i Programem “Kraków dla Rodziny N”. Pełny tekst Uchwały znajduje się na tablicy w szatni dziecięcej. W związku z powyższym, proszę Rodziców o dostarczenie (do 26 stycznia 2018) aktualnych “Kart Rodzinnych 3+” i ewentualnie kart “Kraków dla Rodziny N”.


więcej >>


BAL KARNAWAŁOWY
Dzień wpisu: 04.01.2018 r.

10 stycznia (środa) zapraszamy dzieci z naszego przedszkola na bal karnawałowy. Prosimy aby wszystkie dzieci miały przygotowane przebrania. Serdecznie zapraszamy.


więcej >>


Zakończyła się akcja „Gwiazdka dla zwierzaka”, której celem była pomoc zwierzętom ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (ul. Rybna w Krakowie). Składamy serdeczne podziękowania wszystkich Państwu, którzy wsparli akcję pomocy zwierzętom.


więcej >>


Góra Grosza.
Dzień wpisu: 30.11.2017 r.

Szanowni Rodzice!
Zapraszamy do udziału w XVIII edycji ogólnopolskiej akcji “Góra Grosza”organizowanej przez Towarzystwo “Nasz Dom”. Akcja trwa od 27.11.17 do 02.01.18 r. Tegoroczne przesłanie akcji: “Każda drobna moneta może pomóc Twojemu koledze lub koleżance”. Chcemy uświadomić sobie i innym, że nawet “złamany grosz” stanowi “Wielką Siłę”.


więcej >>


Akcja czysty Aniołek
Dzień wpisu: 09.10.2017 r.

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w Akcji Czysty Aniołek!


więcej >>


Zebranie Organizacyjne
Dzień wpisu: 03.09.2017 r.

Wszystkich Rodziców serdecznie zapraszamy na zebranie organizacyjne w czwartek 7.09.2017 o godz. 17.30.


więcej >>
Wielkość fontu
Kontrast