Samorządowe Przedszkole numer 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

PODPISYWANIE UMÓW !!!

Rodzice Kandydatów przyjętych proszeni są o zgłoszenie się z dowodem osobistym do Dyrektora lub sekretariatu Przedszkola celem podpisania umowy cywilno – prawnej dotyczącej korzystania Dziecka z Przedszkola w roku szkolnym 2018/2019. Umowę można podpisać w terminie 07.05.2018r. – 16.05.2018 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek – 7:00 – 16:30

Wtorek – 8:00 – 12:00

Czwartek –  8:00 – 16:00

16.05.2018 (środa)  –  8.00 – 16.00

Brak podpisania umowy cywilno – prawnej  w w/w terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Z poważaniem, Dorota Szymczyk, Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 121W Krakowie

 


>> Powrót...