Samorządowe Przedszkole numer 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA na 1 wolne miejsce

Etapy rekrutacji uzupełniającej w Samorządowym Przedszkolu Nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi Na rok szkolny 2019/2020 będą odbywały się w następujących terminach:

27.05.2019 – 4.06.2019

Składanie wniosków (w formie papierowej) do Dyrektora Przedszkola o przyjęcie kandydata do Samorządowego Przedszkola nr 121 wraz z dokumentami potwierdzającymi przez kandydata kryteriów głównych i dodatkowych.

HARMONOGRAM   REKRUTACJI   UZUPEŁNIAJĄCEJ

Harmonogram przyjmowania wniosków:

poniedziałek: 8.00 – 17.00

wtorek: 7.00 – 12.00

środa, czwartek, piątek:  9.00 – 12.00

lub w innych godzinach po telefonicznym uzgodnieniu.

Tel. 12 637-43-02,  12 636-75-40

 

Do 5.06.2019

Weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną.

 19.06.2019  godz. 9.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji (listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).

21.06.2019 – 27.06.2019

Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do Samorządowego Przedszkola nr 121 w roku szkolnym 2019/2020wg harmonogramu przyjmowania wniosków.

28.06.2019  godz. 9.00

Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc.


>> Powrót...
Wielkość fontu
Kontrast