Samorządowe Przedszkole numer 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Szanowni Rodzice

W związku ze zmianą z dnia 24.04.2020 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 ) uprzejmie informuję, iż Minister Edukacji Narodowej przedłużył zawieszenie zajęć w szkołach oraz w przedszkolach  do dnia 24 maja 2020 roku (z możliwością skrócenia tego okresu). W związku z zawieszeniem pracy przedszkola, nauczyciele nadal będą przesyłać e-mailem przygotowane propozycje zajęć i zabaw dla dzieci.


>> Powrót...
Wielkość fontu
Kontrast