Samorządowe Przedszkole numer 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Zawieszenie zajęć w Samorządowym Przedszkolu nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie informuje, że za zgodą Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa z dnia 23.10.2020 r. na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w   publicznych i niepublicznych placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166) zostają zawieszone zajęcia w Samorządowym Przedszkolu nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie w okresie od 26 października do 30 października 2020 r.
W tych dniach będzie prowadzone nauczanie zdalne.

Decyzja o zawieszeniu zajęć została podjęta z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim większości nauczycieli, co uniemożliwiłoby zapewnienie właściwej opieki i bezpiecznego pobytu dzieciom w przedszkolu.

Kontakt z przedszkolem bez zmian:

telefon:12 637 43 02, 12 636 75 40

e- mail: przedszkole121@neoserver.info

   

Z poważaniem

Dorota Szymczyk


>> Powrót...
Wielkość fontu
Kontrast