Samorządowe Przedszkole numer 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

„Kino za baterie”.

Szanowni Państwo!

Nasze przedszkole przystąpiło do akcji organizowanej przez MPO „Kino za baterie”.

Program ten ma na celu edukację ekologiczną na temat oddziaływania baterii na środowisko naturalne oraz zbiórkę zużytych baterii i wymianę ich na nagrody filmowe, w postaci biletów do kina.

Każda grupa będzie zbierać zużyte baterie do specjalnego pudełka – dostarczonego przez MPO. 2 kg zużytych baterii = 1 bilet dla dziecka.

Po dostarczeniu przez MPO materiałów edukacyjnych Państwa Dzieci otrzymają ulotki informacyjne, a w przedszkolu pojawią się plakaty zachęcające do zbiórki zużytych baterii oraz pojemniki na te baterie. Proszę zwracać uwagę do jakiego pojemnika wrzucają Państwo zużyte baterie, ponieważ każda grupa będzie miał osobne pudełko. Do pudełek nie można wrzucać akumulatorów i baterii o rozmiarach większych niż baterie typu D (R20).

Zapraszamy do wspólnego zbierania zużytych baterii.


>> Powrót...
Wielkość fontu
Kontrast