Samorządowe Przedszkole numer 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Kwarantanna w grupach: „Odkrywcy” i „Tropiciele”

Szanowni Rodzice
Po uzyskaniu pozytywnej opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zgody Wydziału Edukacji UMK w sprawie zawieszenia zajęć informuję, że zajęcia w grupie III – Odkrywcy oraz w grupie V – Tropiciele zostały zawieszone od dnia 9.03.2021 r. do dnia 12.03.2021 r. Grupy zostają objęte nauczaniem zdalnym.
W związku z uzyskaniem informacji o otrzymaniu dodatniego wyniku na SARS-CoV-2 u dziecka z grupy III- Odkrywcy, dzieci i pracownicy zostają objęci kwarantanną do 12 marca 2021 r.
W związku z uzyskaniem informacji o otrzymaniu dodatniego wyniku na SARS-CoV-2 u dziecka z grupy V- Tropiciele, dzieci i pracownicy zostają objęci kwarantanną do 13 marca 2021 r.

z poważaniem
Dorota Szymczyk

 


>> Powrót...
Wielkość fontu
Kontrast