Samorządowe Przedszkole numer 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Otwarcie przedszkola.

Szanowni Rodzice !

Od dnia 18 maja przedszkole zostanie otwarte dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem w domu. Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola w okresie pandemii mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przedszkole rozpocznie swoją działalność zgodnie z Procedurami opracowanymi na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Uprzejmie proszę Rodziców, którzy deklarowali lub będą deklarowali chęć przyprowadzenia dziecka do przedszkola w okresie podwyższonego reżimu sanitarnego o zapoznanie się z wszystkimi Procedurami zamieszczonymi na stronie internetowej Przedszkola w zakładce Dokumenty.

Ze względu na właściwą organizację pracy, do przedszkola będą przyjmowane tylko dzieci, które zostały wcześniej zgłoszone i uzyskały potwierdzenie Dyrektora o możliwości zapewnienia dziecku opieki.  Nowe zgłoszenia proszę przysyłać elektronicznie do czwartku poprzedzającego tydzień od którego planujecie Państwo zgłosić dziecko do Przedszkola.

Po otrzymaniu zgłoszenia, na adres mailowy Rodziców zostaną wysłane dokumenty, które należy wypełnić, podpisać i wysłać drogą elektroniczną na adres przedszkole121@neoserver.info

Z poważaniem

Dorota Szymczyk


>> Powrót...
Wielkość fontu
Kontrast