Samorządowe Przedszkole numer 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DZIECI AKTUALNIE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

  1. Składanie deklaracji przez rodziców/opiekunów prawnych o woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 od 22 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. do godziny 15:30
  2. WAŻNE – nie złożenie w w/w terminie deklaracji skutkować będzie tym, że dziecko będzie brało udział w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 na zasadach jak kandydaci (dzieci nowe).
  3. Deklaracje o woli kontynuowania  będą dostępne od 20.02.2019:

Odroczenie dziecka aktualnie uczęszczającego do przedszkola potwierdza się decyzją dyrektora podstawowej szkoły rejonowej o odroczeniu dziecka od obowiązku szkolnego.

Szczegółowych informacji na wszelkie pytania i wątpliwości można zasięgnąć u Dyrektora Przedszkola, tel. 12 637-43-02,  12 636-75-40.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 będą dostępne  dla rodziców na  portalu edukacyjnym Miasta Krakowa www.portaledukacyjny.krakow.pl


>> Powrót...
Wielkość fontu
Kontrast