Samorządowe Przedszkole numer 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Rekrutacja – potwierdzenie.

Prosimy Rodziców dzieci zakwalifikowanych o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Samorządowego Przedszkola nr 121 z Oddziałami  Integracyjnymi w dniach od 27 kwietnia do 8 maja 2020r.

Wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł potwierdzić  przesyłając e-mail do przedszkola na adres przedszkole121@neoserver.info w treści wpisując: Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) do Samorządowego Przedszkola nr 121.

Rodzic będzie mógł potwierdzić wolę przyjęcia również  elektronicznie logując się na konto dziecka krakow.formico.pl . Funkcjonalność ta zostanie włączona dla rodziców w poniedziałek (27 kwietnia).

Nie wymagamy żadnego określonego sformułowania. Treść wiadomości ma wskazywać, że rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka np. akceptuję, zgadzam się.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w/w terminie będzie równoznaczne z rezygnacją miejsca  w przedszkolu. Na to miejsce zostanie przyjęte inne dziecko w rekrutacji uzupełniającej.


>> Powrót...
Wielkość fontu
Kontrast