Samorządowe Przedszkole numer 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Składanie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022

Informacje dotyczące składania deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022:

 Składanie deklaracji przez rodziców / opiekunów prawnych o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2021 odbywać się będzie od 18  lutego 2021 r. do 26  lutego 2021 r.  do godziny 15:00.

  1. WAŻNE – nie złożenie w w/w terminie deklaracji skutkować będzie tym, że dziecko będzie brało udział w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 na zasadach jak kandydaci (dzieci nowe). 
  2. Deklaracje o woli kontynuowania będą dostępne od 10 lutego 2021 r. u Dyrektora lub w sekretariacie Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi.
  3. Odroczenie dziecka aktualnie uczęszczającego do przedszkola potwierdza się decyzją dyrektora podstawowej szkoły rejonowej o odroczeniu dziecka od obowiązku szkolnego.
  4. Wypełnioną Deklarację należy dostarczyć tylko i wyłącznie Dyrektorowi Przedszkola lub w sekretariacie.
  5. Rekrutacja dla nowych kandydatów na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się w terminie 1.03 – 31.03 2021

Szczegółowych informacji na wszelkie pytania i wątpliwości można zasięgnąć u Dyrektora, bądź w sekretariacie Przedszkola. tel. 12 637-43-02,  12 636-75-40.


>> Powrót...
Wielkość fontu
Kontrast