Ogłoszenia

 

 

HARMONOGRAM  REKRUTACJI 2015/2016

 

26 lutego 2015 r. - 6 marca  2015 r.

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego i równoczesne podpisywanie umów cywilno – prawnych, dotyczących korzystania dziecka z przedszkola w roku szkolnym 2015/2016.

9 marca  2015 r. - 31 marca  2015 r.

Przyjmowanie wniosków  kandydatów przez Dyrektora Przedszkola:

Poniedziałek  -  12:00 – 17:00

Wtorek          -    8:00 – 12:00

Środa            -    8:00 – 15:00

Czwartek       -    8:00 -  15:00

Piątek            -    8:00 – 15:00

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców  na portalu edukacyjnym Miasta Krakowa  www.portaledukacyjny.krakow.pl .

 

17 kwietnia 2015 r. o godz. 12:00

Ogłoszenie wyników rekrutacji – listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

20 kwietnia 2015 r. – 30 kwietnia 2015 r. 

Podpisywanie umów z rodzicami dzieci nowoprzyjętych.

 

4 maja 2015 r.  o godz. 9:00

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc.

 

5 maja 2015 r.

Rekrutacja uzupełniająca  (w przypadku wolnych miejsc).

 

 

REKRUTACJANA ROK SZKOLNY

2015/2016

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

DOTYCZY DZIECI AKTUALNIE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

 

 1. Składanie deklaracji przez rodziców / opiekunów prawnych o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016 od 26 lutego 2015 r. do
  6 marca 2015 r. do godziny 16:00
    według poniższego harmonogramu :

Poniedziałek  -  12:00 – 17:00

Wtorek        -    8:00 – 12:00

Środa          -    8:00 – 15:00

Czwartek     -    8:00 -  15:00

Piątek          -    8:00 – 15:00

 

 1. WAŻNE – nie złożenie w w/w terminie deklaracji skutkować będzie tym, że dziecko będzie brało udział w rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 na zasadach jak kandydaci (dzieci nowe). 
 2. Deklaracje o woli kontynuowania będą dostępne:
  - na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl
  - u Dyrektora lub w sekretariacie Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi .
 3. Odroczenie dziecka aktualnie uczęszczającego do przedszkola potwierdza się decyzją dyrektora podstawowej szkoły rejonowej o odroczeniu dziecka od obowiązku szkolnego do 6 marca 2015 r.
 4. Termin zawierania umów cywilno – prawnych między dyrektorem przedszkola a rodzicami / opiekunami prawnymi dziecka o kontynuacji wychowania przedszkolnego zostanie podany.
 5. Nie podpisanie umowy cywilno – prawnej z dyrektorem przedszkola będzie równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.

 

Rozpoczęcie przyjmowania wniosków kandydatów (nowych dzieci) w przedszkolu planowane jest na 9 marca 2015 r.

Szczegółowy harmonogram wraz z zasadami rekrutacji podany zostanie w terminie późniejszym.

 

Szczegółowych informacji na wszelkie pytania i wątpliwości można zasięgnąć
u Dyrektora Przedszkola, tel. 12-637-43-02, 12-636-75-40.

 

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 będą dostępne dla rodziców na portalu edukacyjnym Urzędu Miasta Krakowa:

www.portaledukacyjny.krakow.pl

 

Zmiana opłat za przedszkole od 1 stycznia 2015 r.

 

W związku z wejściem w życie  uchwały  Nr CXX/1939/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/258/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (z późn. zm.)  od dnia 1 stycznia 2015 r. następuje zmiana opłat za przedszkole dla rodzin objętych Programem „Krakowska Karta Rodzinna 3+. (szczegóły w rubryce: Artykuły/dokumenty pod hasłem: Zmiana opłat za przedszkole od 1 stycznia 2015.

 

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE DLA RODZICÓW:

odbywają się w poniedziałki w godzinach: 17.30-18.00 po wsześniejszym umówieniu się na spotkanie.

tel. logopedy 698 640 818

 

IINDYWIDUALNE KONSULTACJE
PEDAGOGA-SOCJOTERAPEUTY DLA RODZICÓW
:

odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca  w godz: 13.00 - 14.00

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem:
"Integracja włączająca - doświadczenia nauczycielki przedszkola"
w rubryce "Artykuły - ciekawostki"

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem:
"Adaptacja dzieci w środowisku przedszkolnym"
w rubryce "Artykuły - ciekawostki"

Zachęcamy do zapoznaniasię z artykułem:
"Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym"
w rubryce "Artykuły - porady"

 

 


 

 

 

Informujemy,

że od 1.01.2012 można wesprzeć Finansowo nasze przedszkole
oddając 1% podatku na fundację "Młodzi - Młodym"
KRS 0000270261
Koniecznie z dopiskiem "Przedszkole 121" Kraków 244
Z góry dziękujemy za każdą darowiznę!
 
 
 
 
 

DYREKTOR   PRZEDSZKOLA

mgr Stanisława Adamska

przyjmuje rodziców : poniedziałek: 12:00 - 17:00

                         wtorek:            8:00 -  10:00

 

SPOŁECZNY  ZASTĘPCA  DYREKTORA

mgr  Beata  Tokarz

przyjmuje rodziców w przypadku nieobecności

dyrektora

 

SEKRETARIAT  PRZEDSZKOLA

mgr  Barbara Żarska

czynny w godz.: poniedziałek:   10:00 – 17:00

                                  wtorek –czwartek: 8:00 – 15:00

                        piątek  - dzień  bez  stron

 

 

Przedszkole ma otwarte Konto Dochodów Własnych,

na które chętni mogą wpłacać środki finansowe.

 

Dane konta :

Zespół Ekonomiki Oświaty

31-450 Kraków

ul. Ułanów 9

 

Nr rachunku : 94 1240 4719 1111 0010 4135 9520

 dopiskiem : Przedszkole Nr 121