Ogłoszenia

 

Kaja K. z grupy Tygrysków
zajęła I miejsce
w I Miedzyprzedszkolnym Konkursie Piosenki
zorganizowanym przez Tęczową Akademię Przedszkolaka.
Zaśpiewała piosenkę "Gruszka"

 

Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy !!!

Od marca 2015 r. nasze Przedszkole przystąpiło do
OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU
 „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”.

 

      Program współtworzony jest przez takie instytucje jak: Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW oraz Instytut Matki i Dziecka.

      Celem programu jest wzrost świadomości na temat roli żywienia we wczesnym okresie życia wśród pracowników przedszkola oraz rodziców, promowania zrównoważonej diety oraz kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych.

      W ramach programu pracownicy przedszkola odbędą cykl warsztatów na temat zdrowego żywienia, zostaną przeanalizowane jadłospisy przez dietetyka. Przedszkole uzyska ewentualną pomoc w udoskonaleniu jadłospisów.

 

 

HARMONOGRAM  REKRUTACJI 2015/2016

 

26 lutego 2015 r. - 6 marca  2015 r.

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego i równoczesne podpisywanie umów cywilno – prawnych, dotyczących korzystania dziecka z przedszkola w roku szkolnym 2015/2016.

9 marca  2015 r. - 31 marca  2015 r.

Przyjmowanie wniosków  kandydatów przez Dyrektora Przedszkola:

Poniedziałek  -  12:00 – 17:00

Wtorek          -    8:00 – 12:00

Środa            -    8:00 – 15:00

Czwartek       -    8:00 -  15:00

Piątek            -    8:00 – 15:00

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców  na portalu edukacyjnym Miasta Krakowa  www.portaledukacyjny.krakow.pl .

 

17 kwietnia 2015 r. o godz. 12:00

Ogłoszenie wyników rekrutacji – listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

20 kwietnia 2015 r. – 30 kwietnia 2015 r. 

Podpisywanie umów z rodzicami dzieci nowoprzyjętych.

 

4 maja 2015 r.  o godz. 9:00

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc.

 

5 maja 2015 r.

Rekrutacja uzupełniająca  (w przypadku wolnych miejsc).

 

 

REKRUTACJANA ROK SZKOLNY

2015/2016

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

DOTYCZY DZIECI AKTUALNIE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

 

 1. Składanie deklaracji przez rodziców / opiekunów prawnych o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016 od 26 lutego 2015 r. do
  6 marca 2015 r. do godziny 16:00
    według poniższego harmonogramu :

Poniedziałek  -  12:00 – 17:00

Wtorek        -    8:00 – 12:00

Środa          -    8:00 – 15:00

Czwartek     -    8:00 -  15:00

Piątek          -    8:00 – 15:00

 

 1. WAŻNE – nie złożenie w w/w terminie deklaracji skutkować będzie tym, że dziecko będzie brało udział w rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 na zasadach jak kandydaci (dzieci nowe). 
 2. Deklaracje o woli kontynuowania będą dostępne:
  - na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl
  - u Dyrektora lub w sekretariacie Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi .
 3. Odroczenie dziecka aktualnie uczęszczającego do przedszkola potwierdza się decyzją dyrektora podstawowej szkoły rejonowej o odroczeniu dziecka od obowiązku szkolnego do 6 marca 2015 r.
 4. Termin zawierania umów cywilno – prawnych między dyrektorem przedszkola a rodzicami / opiekunami prawnymi dziecka o kontynuacji wychowania przedszkolnego zostanie podany.
 5. Nie podpisanie umowy cywilno – prawnej z dyrektorem przedszkola będzie równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.

 

Rozpoczęcie przyjmowania wniosków kandydatów (nowych dzieci) w przedszkolu planowane jest na 9 marca 2015 r.

Szczegółowy harmonogram wraz z zasadami rekrutacji podany zostanie w terminie późniejszym.

 

Szczegółowych informacji na wszelkie pytania i wątpliwości można zasięgnąć
u Dyrektora Przedszkola, tel. 12-637-43-02, 12-636-75-40.

 

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 będą dostępne dla rodziców na portalu edukacyjnym Urzędu Miasta Krakowa:

www.portaledukacyjny.krakow.pl

 

Zmiana opłat za przedszkole od 1 stycznia 2015 r.

 

W związku z wejściem w życie  uchwały  Nr CXX/1939/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/258/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (z późn. zm.)  od dnia 1 stycznia 2015 r. następuje zmiana opłat za przedszkole dla rodzin objętych Programem „Krakowska Karta Rodzinna 3+. (szczegóły w rubryce: Artykuły/dokumenty pod hasłem: Zmiana opłat za przedszkole od 1 stycznia 2015.

 

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE DLA RODZICÓW:

odbywają się w poniedziałki w godzinach: 17.30-18.00 po wsześniejszym umówieniu się na spotkanie.

tel. logopedy 698 640 818

 

IINDYWIDUALNE KONSULTACJE
PEDAGOGA-SOCJOTERAPEUTY DLA RODZICÓW
:

odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca  w godz: 13.00 - 14.00

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem:
"Integracja włączająca - doświadczenia nauczycielki przedszkola"
w rubryce "Artykuły - ciekawostki"

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem:
"Adaptacja dzieci w środowisku przedszkolnym"
w rubryce "Artykuły - ciekawostki"

Zachęcamy do zapoznaniasię z artykułem:
"Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym"
w rubryce "Artykuły - porady"

 

 


 

 

 

Informujemy,

że od 1.01.2012 można wesprzeć Finansowo nasze przedszkole
oddając 1% podatku na fundację "Młodzi - Młodym"
KRS 0000270261
Koniecznie z dopiskiem "Przedszkole 121" Kraków 244
Z góry dziękujemy za każdą darowiznę!
 
 
 
 
 

DYREKTOR   PRZEDSZKOLA

mgr Stanisława Adamska

przyjmuje rodziców : poniedziałek: 12:00 - 17:00

                         wtorek:            8:00 -  10:00

 

SPOŁECZNY  ZASTĘPCA  DYREKTORA

mgr  Beata  Tokarz

przyjmuje rodziców w przypadku nieobecności

dyrektora

 

SEKRETARIAT  PRZEDSZKOLA

mgr  Barbara Żarska

czynny w godz.: poniedziałek:   10:00 – 17:00

                                  wtorek –czwartek: 8:00 – 15:00

                        piątek  - dzień  bez  stron

 

 

Przedszkole ma otwarte Konto Dochodów Własnych,

na które chętni mogą wpłacać środki finansowe.

 

Dane konta :

Zespół Ekonomiki Oświaty

31-450 Kraków

ul. Ułanów 9

 

Nr rachunku : 94 1240 4719 1111 0010 4135 9520

 dopiskiem : Przedszkole Nr 121