Ogłoszenia

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Zapraszamy wszystkich Rodziców na zebranie ogólne i zebrania grupowe 

czwartek 4 września 2014 r. o godz. 17:00 

Przebieg :

1. Informacje Dyrektora Przedszkola :

  • Organizacja pracy przedszkola w roku 2014/2015.
  • Oferta zajęć dodatkowych.
  • Opłata za przedszkole.

2. Zebrania grupowe (organizacja pracy oddziałów, sprawy grupy).

 

Po zebraniu ogólnym odbędzie się zebranie grupowe z nauczycielami poszczególnych grup. Ze względu na wagę poruszanych spraw, uprzejmie prosimy o obecność samych rodziców (bez dzieci).

Kraków. 29.08.2014 r.

 

UBEZPIECZENIE  DZIECI

na rok szkolny 2014/2015

Szanowni Państwo!

Uprzejmie proszę o wpłatę 30 zł. za ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie obowiązuje od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.  w kraju i za granicą.

Wpłaty można dokonać codziennie w godz. 8.00 – 15.00 do dnia 15 września 2014r.  w sekretariacie przedszkola  lub u Dyrektora.

Dzieci będą ubezpieczone w „Hestii”. W przypadku nie ubezpieczenia dziecka, proszę o dostarczenie stosownego oświadczenia do dyrektora przedszkola w powyższym terminie.

Oświadczenie  jest do pobrania u Pań pełniących dyżur w szatni.

Kraków, dnia 29 sierpnia 2014 r.         

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem:
"
Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym"
w rubryce 'Artykuły - porady"

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem:
"Innowacyjne zajęcia terapeutyczne
w Samorządowym Przedszkolu nr121 z Oddziałami Integracyjnymi.
"

w rubryce 'Artykuły - ciekawostki"

 

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z akcji:
" Zboża zjadamy energię z nich mamy"
w rubryce 'Artykuły - ciekawostki"

 


 

 

 

Informujemy,

że od 1.01.2012 można wesprzeć Finansowo nasze przedszkole
oddając 1% podatku na fundację "Młodzi - Młodym"
KRS 0000270261
Koniecznie z dopiskiem "Przedszkole 121" Kraków 244
Z góry dziękujemy za każdą darowiznę!
 
 
 
 
 

DYREKTOR   PRZEDSZKOLA

mgr Stanisława Adamska

przyjmuje rodziców : poniedziałek: 12:00 - 17:00

                         wtorek:            8:00 -  10:00

 

SPOŁECZNY  ZASTĘPCA  DYREKTORA

mgr  Beata  Tokarz

przyjmuje rodziców w przypadku nieobecności

dyrektora

 

SEKRETARIAT  PRZEDSZKOLA

mgr  Barbara Żarska

czynny w godz.: poniedziałek:   10:00 – 17:00

                                  wtorek –czwartek: 8:00 – 15:00

                        piątek  - dzień  bez  stron

 

 

Przedszkole ma otwarte Konto Dochodów Własnych,

na które chętni mogą wpłacać środki finansowe.

 

Dane konta :

Zespół Ekonomiki Oświaty

31-450 Kraków

ul. Ułanów 9

 

Nr rachunku : 94 1240 4719 1111 0010 4135 9520

 dopiskiem : Przedszkole Nr 121