Samorządowe Przedszkole numer 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Zdjęcia do gazety krakowskiej

Szanowni Państwo!

„Gazeta Krakowska” przygotowuje dodatek „Gazeta Przedszkolaka”, w którym będą zamieszczone grupowe zdjęcia dzieci z krakowskich przedszkoli.

Zgody na fotografowanie Państwa dziecka lub jej brak proszę potwierdzić u nauczycielek grupy na piśmie. Gazeta będzie do kupienia tylko w przedszkolu w cenie 5 zł za szt. lub do obejrzenia w internetowym wydaniu gazety.

dyrektor przedszkola

Dorota Szymczyk


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Podstawa prawna : ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

ZASADY  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO

  1. Do Przedszkola Samorządowego w Krakowie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
  2. Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Miejskiej Kraków mogą być przyjęci do Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnym  jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina Miejska Kraków nadal dysponuje wolnymi miejscami.
  3. Do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 przyjmowani są kandydaci urodzeni  w latach 2014, 2013, 2012, 2011.
  4. Kandydaci urodzeni w roku 2011 objęci są  rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
  5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem przez Dyrektora Przedszkola.
  6. Składanie wniosków (wraz z załącznikami potwierdzającymi kryteria, przez rodziców/opiekunów prawnych) o przyjęcie  do Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2017/2018 od 18 kwietnia  2017r. do 8 maja 2017r. do godziny 16:00.
  7. Wnioski przyjmuje Dyrektor Przedszkola według poniższego harmonogramu:

Poniedziałek – 12:00 – 16:30
Wtorek – 8:00 – 12:00
Środa – 8:00 – 12:00
Czwartek – 12:00 – 16:00
Piątek – 8.00 – 12.00

Wnioski dostępne są:

Szczegółowych informacji na wszelkie pytania i wątpliwości można zasięgnąć u Dyrektora Przedszkola, tel. 12 637-43-02,  12 636-75-40.

 


Akcja czysty Aniołek


Zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w Akcji Czysty Aniołek która ma na celu zbiórkę środków czystości dla dzieci z najuboższych rodzin.

Wszystkie rzeczy zostaną przekazane do lokalnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Zbieramy: mydła, szampony, ręczniki, pasty i szczoteczki do zębów.

Honorowy patronat nad akcją objął Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak.

 

 

 

 

 

 

 

 


Można wesprzeć finansowo nasze przedszkole oddając 1% podatku

Informujemy, że od 1.01.2017 do 30.04.2017 można wesprzeć Finansowo nasze przedszkole oddając 1% podatku za 2016 rok na fundację „Młodzi – Młodym”
KRS 0000270261
Koniecznie z dopiskiem: „Przedszkole 121” Kraków 244
Z góry dziękujemy za każdą darowiznę!


>> Początek