Ogłoszenia

 

Ogólne:

Szanowni Państwo

W dniach 16.05 do 19.05 w przedszkolu odbywać się będą darmowe warsztaty ekologiczne dla dzieci w starszych grupach. Warsztaty noszą tytuł „Naszych dzieci wkład w zrównoważony świat" i prowadzone będą przez Fundację Aeris Futuro.

Poprzez realizację cyklu warsztatów tematycznych, opartych na czterech żywiołach, dzieci będą miały możliwość w sposób kreatywny i ciekawy podjąć próbę zrozumienia funkcjonowania ziemskiego ekosystemu oraz dadzą podstawę do kształtowania właściwych nawyków ekologicznych. Zajęcia mają sprzyjać uwrażliwieniu odbiorców na problemy środowiska naturalnego oraz przyczynić się do podejmowania rozwiązań już na poziomie dziecka. 

Projekt jest finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie


PODPISYWANIE  UMÓW   !!!

Rodzice Kandydatów przyjętych proszeni są o zgłoszenie się z dowodem osobistym do sekretariatu Przedszkola celem podpisania umowy cywilno – prawnej dotyczącej korzystania Dziecka z Przedszkola w roku szkolnym 2016/2017.

Umowę można podpisać w terminie 4.05.2016 r. – 13.05.2016 r.

zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek -    10:00 - 17:00

Wtorek – Piątek   8:00 - 15:00

 

Brak podpisania umowy cywilno – prawnej w w/w terminie  będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 


HARMONOGRAM  REKRUTACJI 2016/2017

22 lutego 2016 r.-29 lutego 2016 r.

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego i równoczesne podpisywanie umów cywilno – prawnych, dotyczących korzystania dziecka z przedszkola w roku szkolnym 2016/2017.
(dla rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola).

1 marca  2016 r.- 31 marca 2016 r.

Przyjmowanie wniosków  kandydatów przez Dyrektora Przedszkola:

Poniedziałek  -  12:00 – 16:00

Wtorek          -    8:00 – 12:00

Środa            -    8:00 – 15:00

Czwartek       -    8:00 -  15:00

Piątek            -    8:00 – 15:00

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców na portalu edukacyjnym Miasta Krakowa www.portaledukacyjny.krakow.pl .

(dla rodziców starających się po raz pierwszy o przyjęcie dziecka do przedszkola).

28 kwietnia 2016 r.  o godz. 9:00

Ogłoszenie wyników rekrutacji – listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

29 kwietnia 2016 r. – 13 maja 2016 r.

Podpisywanie umów z rodzicami dzieci nowoprzyjętych.

16 maja 2016 r. o godz. 12:00

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc.

17 maja 2016 r. – 23 maja 2016 r.

Rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc).


Słoneczka:

Drodzy Rodzice,
przypominamy, że w dniu 10 maja 2016 tj. we wtorek jedziemy na wycieczkę do Mangghi- Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej, na warsztaty dla dzieci połączone ze zwiedzaniem aktualnej wystawy lalek.
Zajęcia rozpoczynamy o godzinie 10:00. Z przedszkola wyjeżdżamy o godzinie 9:15. Nie zabieramy ze sobą plecaków z jedzeniem i piciem. Woda mineralna niegazowana i małe co nieco dla każdego dziecka zostaną zakupione z pieniędzy  grupowych.
Powrót planowany jest na obiad , około godziny 12:00.
Bardzo prosimy o nie spóźnianie się na śniadanie. Śniadanie podajemy o godzinie 8:30.
Dziękujemy.
Nauczyciele z grupy Słoneczka

Drodzy Rodzice,
zgodnie z umową dotyczącą wyjść i wyjazdów na wycieczki w II semestrze, został ustalony, harmonogram, który przedstawiamy poniżej.
- 10 maja jedziemy do Mangghi - Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej
- 03 czerwca wyjeżdżamy do Wioski Indiańskiej w Szczyrzycu, z okazji Dnia Dziecka
 
Wszystkie szczegóły przeslemy drogą mailową z odpowiednim wyprzedzeniem.
Nauczyciele z grupy Słoneczka