Samorządowe Przedszkole numer 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie


Szanowni Rodzice!
Zapraszamy do przekazania 1% podatku za rok 2017 na rzecz naszego przedszkola.

Z 1% podatku za rok 2016 przekazanego przez Rodziców przedszkole zyskało kwotę 1101.06 zł, którą przeznaczymy na zakup przyborów do ćwiczeń gimnastycznych. Chcemy by każda sala była wyposażona w zestaw woreczków gimnastycznych, szarf, obręczy, piłeczek, drążków gimnastycznych.


więcej >>


Mini Judo dla dzieci.
Dzień wpisu: 15.02.2018 r.

28 lutego o godz. 16.00 w przedszkolu odbędzie się pokaz zajęć „Mini Judo dla dzieci”. Jeżeli zbierze się odpowiednia liczba dzieci zajęcia takie mogłyby odbywać się na terenie przedszkola po godz. 17.30.


więcej >>


Z wizytą w bibliotece
Dzień wpisu: 10.02.2018 r.

Dzieci z grupy „Smerfy” były z wizytą w pobliskiej bibliotece. W trakcie spotkania wysłuchały kilku czytanych im opowiadań, oraz dowiedziały się m.in. jakie są zasady korzystania z biblioteki, jak dbać o książki oraz co to jest „terminatka”. Był także czas na samodzielne przeglądanie książek oraz wspólne kolorowanie. Teraz zostało już tylko założenie kart bibliotecznych małym czytelnikom ale to już zadanie dla Rodziców.


więcej >>


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Dzień wpisu: 03.02.2018 r.

DOTYCZY KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 121 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Do Przedszkola Samorządowego w Krakowie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Miejskiej Kraków mogą być przyjęci do Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnym jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina Miejska Kraków nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 przyjmowani są kandydaci urodzeni w latach 2015, 2014, 2013,2012.
Kandydaci urodzeni w roku 2012 objęci są rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem przez Dyrektora Przedszkola.
Składanie wniosków, wraz z załącznikami potwierdzającymi Kryteria, przez rodziców / opiekunów prawnych o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 od 1marca 2018 r. do 31 marca 2018 r. do godziny 16:00.
Wnioski przyjmuje Dyrektor Przedszkola według poniższego harmonogramu:

Poniedziałek – 7:00 – 16:30

Wtorek – 8:00 – 12:00

Czwartek – 8:00 – 16:00

30.03.2018 ( piątek) – 8.00 – 16.00

Wnioski dostępne będą:

na stronie www.portaledukacyjny.kraków.pl
w sekretariacie lub u Dyrektora Przedszkola.


więcej >>


Dyżur wakacyjny
Dzień wpisu: 01.02.2018 r.

Zapisy dzieci z naszego przedszkola na dyżur wakacyjny w sierpniu 2018 r.  odbędą się w dniach  1- 31 marca 2018 r. Wnioski o zapisanie na dyżur wakacyjny również do odebrania u Dyrektora Przedszkola lub w sekretariacie.


więcej >>


 Składanie deklaracji woli kontynuacji uczęszczania dziecka  do przedszkola na rok 2018/2019 odbędzie się  w dniach  22-28 lutego 2018 r.Deklarację można odebrać u Dyrektora Przedszkola lub w sekretariacie.    


więcej >>


„Kino za baterie”.
Dzień wpisu: 29.01.2018 r.

Nasze przedszkole przystąpiło do akcji organizowanej przez MPO „Kino za baterie”.

Program ten ma na celu edukację ekologiczną na temat oddziaływania baterii na środowisko naturalne oraz zbiórkę zużytych baterii i wymianę ich na nagrody filmowe, w postaci biletów do kina. Zapraszamy do wspólnego zbierania zużytych baterii.


więcej >>


Warsztaty w Muzeum Etnograficznym
Dzień wpisu: 29.01.2018 r.

Czy dom może funkcjonować bez prądu? Co łączy kołowrotek, lokomotywę i rowerek? – na te pytania szukały odpowiedzi dzieci z grupy „Smerfy”. Przedszkolaki na warsztatach „Jak to działa?” poznały także wyposażenie wiejskiej „chołpy”, zabawki swoich pradziadków, pracę kowala oraz zasadę działania kół zębatych i wiatraka młyńskiego. Warsztaty zakończyły się ozdabianiem drewnianych ptaszków, które dzieci zabrały do domów.


więcej >>


„Kolory Miasta” to spektakl ekologiczny na który zostały zaproszone przez MPO dzieci z naszego przedszkola. Przedstawienie teatru „Kultureska” poprzez dobrą zabawę ukazywało, jak ważna w życiu człowieka jest przyroda. Dzieci zaznajomiły się z pojęciem niskiej emisji, smogu i jego szkodliwości. Bohaterowie bajki przypomnieli także do jakich kolorów pojemników wyrzucamy konkretne śmieci. Oprócz walorów edukacyjnych spektakl ten obfitował również w zabawne sytuacje i zwroty akcji. Opatrzony był barwną scenografią i ręcznie […]


więcej >>


Warsztaty pomocy przedmedycznej
Dzień wpisu: 28.01.2018 r.

Przedszkolaki ze wszystkich grup wzięły udział w spotkaniu z ratownikami medycznymi. Dzieci przypomniały sobie numery ratownicze oraz ćwiczyły udzielanie pierwszej pomocy. W zależności od grupy wiekowej dzieci: ćwiczyły masaż serca, poznały zastosowanie foli termicznej, sposoby bandażowania, słuchały bicia swojego serca oraz poznały mechanizm zadławienia się jedzeniem. Na zakończenie warsztatów wszystkie przedszkolaki otrzymały dyplomy „Małego ratownika”.  


więcej >>